SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti PK SERVIS ZLÍN s.r.o., se sídlem Štefánikova 1512, 760 01 Zlín, IČ: 26307618, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 43018 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) zpracovávala osobní údaje v rozsahu:

- jméno a příjmení

- datum narození

- e-mail

- telefonní číslo

- IP adresa

2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb a další údaje využitelné pro marketing (např. sociodemografická data, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte).

3. Zpracování osobních údajů provádí správce:

- za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně činností zahrnující vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb, jakož i zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb;.

- Za účelem provádění zákaznické soutěže;

4. Tento souhlas nám poskytujete na dobu 10 let. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dalších 10 let.

5. Zdrojem údajů je přímo subjekt údajů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.

6. Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik zpracovává Správce údaj o jménu a příjmení a údaj o využívání našich služeb bez souhlasu subjektu údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let i v případě odvolání souhlasu.

7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

8. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu pkservis@pkservis.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

10. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:

− vzít souhlas kdykoliv zpět,

− požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

− požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

− vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

− požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

− v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 777 993 939 nebo e-mailem na adrese pkservis@pkservis.cz.

12. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

13. Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a nejste osobou s omezenou svéprávností.